...

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

NEÜ TÖMER'in AMACI

Üniversitenin dil eğitim ve öğretiminin kalitesini, bu alanda uzman öğretim elemanlarının desteğiyle yükseltmek,

Dil öğretim metotlarıyla ilgili araştırma ve uygulama yapmak,

Ulusal ve uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak son teknoloji ve yöntemlerle Üniversite öğrencileri ve personeline dil öğretmek,

Yurt içindeki ve dışındaki dil öğretimi ile ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, ortak seminer ve bilgi şölenleri düzenlemek,

Dil öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapmak,

Türk dili ve diğer diller üzerine araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal destek sağlamak,

Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konu ile ilgili araştırma sonuçlarının dergi, kitap, katalog, ansiklopedi şeklinde veya internet ortamında yayımlanmasını sağlamak,

Türkçenin ve diğer dillerin öğretimi üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak,

Gerektiğinde Rektörlüğe bağlı değişik akademik birimlerde görev yapan öğretim elemanlarına özel ve genel amaçlı dil kursları düzenlemek ve uygulamak,

Üniversiteye gelen yabancı uyruklu öğrencilere ve diğer isteklilere Türkçe öğretmek,

Yurtdışındaki üniversitelere giden üniversite öğrencilerine de gerekli görülen dilleri öğretmek,

Yabancı uyruklular için Türkçe seviye belirleme sınavları yapmak ve buna uygun sertifikalar vermek,

Yabancılara, yurtdışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek.

Misyon

Türkçeyi ve diğer dünya dillerini öğretmek amacıyla etkin ve verimli yöntemlerin kullanıldığı, dillerin etkileşim yoluyla birbirlerini beslediği bir eğitim-öğretim ortamı yaratmak, Türk dili ve kültürü ile ilgili araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmek, böylece Türkiye’nin ve Türk kültürünün en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamaktır. 

Vizyon 

Türkçenin ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde bilimsel yaklaşımı, evrensel bakışı ve çağdaş yöntem ve teknikleri esas alarak Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir kurum olmaktır.