...

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon

Türkçeyi ve diğer dünya dillerini öğretmek amacıyla etkin ve verimli yöntemlerin kullanıldığı, dillerin etkileşim yoluyla birbirlerini beslediği bir eğitim-öğretim ortamı yaratmak, Türk dili ve kültürü ile ilgili araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmek, böylece Türkiye’nin ve Türk kültürünün en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamaktır. 

Vizyon 

Türkçenin ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde bilimsel yaklaşımı, evrensel bakışı ve çağdaş yöntem ve teknikleri esas alarak Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir kurum olmaktır.